U gaat de keuken renoveren:

De keuken voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. De maatvoering van uw keuken is niet toereikend. Daarnaast zijn de apparatuur en de aansluitingen daarvan versleten en misschien zelfs niet meer veilig.
· Wat is ervoor nodig om de keuken te upgraden naar het comfort en de eisen die veel mensen nu aan hun keuken kunnen stellen?
· Afhankelijk van de leeftijd van de leidingen is het van belang dat de conditie daarvan goed gecontroleerd wordt.
· Het komt vaak voor dat slechts met moeite valt vast te stellen hoe een leiding precies loopt.
· De eisen en normen van nu zijn veel anders dan die van een paar decennia geleden. Materiaalkeuzes van leidingen zijn flink veranderd. Datzelfde geldt voor verpakkingsmaterialen. Bedenk dat datgene wat er “vroeger” door de leidingen gestuurd werd (b.v. stadsgas) heel andere eigenschappen heeft dan het huidige aardgas.
· Na montage verdient het een correcte controle op lekdichtheid volgens de huidige richtlijnen.

Bij renovatiewerkzaamheden verdient het extra aandacht om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. IK sta graag voor u klaar!