Meestal merk je pas op het moment dat het wil gebruiken dat iets defect is. Dat geldt voor alle apparatuur en voorzieningen die ons leven vergemakkelijken. Leidingwerk, kranen, gootwerk, en aansluitingen in keuken, badkamer en C.V. vormen daar geen uitzondering op. Dit kan tot ergernissen leiden die misschien niet zover hadden hoeven komen.

Veel leed kunt u zelf voorkomen;

  • Loos geen vetten en andere stolbare middelen in gootsteen, wastafel of fontein
  • Zorg ervoor dat uw goten vrij zijn van bladeren
  • Bij rioolproblemen: overtuig u ervan dat het probleem niet “bij de gemeente” ligt.
  • Het toilet: wat is de leeftijd van de stortbak, kunnen onderdelen versleten zijn?
  • Sifons: ook onder moderne doucheputjes zitten deze, en kunnen makkelijk verstopt raken door zeep- en shampooresten, haren en crèmes.
  • Hoe hard is uw leidingwater (raadpleeg het waterbedrijf) en welke gevolgen heeft dit bij u thuis wat betreft kalkaanslag en dergelijke (denk aan uw wasmachine..!)
  • Lekkende (druppende) kranen. Bedenk dat het repareren van een kraan “op leeftijd”  niet altijd rendeert t.o.v. de aanschaf van een nieuwe…
  • Als uw goot aan vervanging toe is, maar deze zit gekoppeld aan die van de buren (en die goot heeft dezelfde leeftijd) kan het raadzaam zijn eerst even met hen overleg te plegen alvorens u tot vervanging overgaat

Bij lekkages merkt u direct, of pas na een poos, dát er wat lekt, maar vaak niet wààr het lekt. Het verdient aanbeveling om bij constatering van een lekkage, direct actie te ondernemen. Indien het een lek betreft van een leiding (of riool) kán er enig zoekwerk nodig zijn. Immers, een verkleuring in wand, vloer of plafond geeft aan dát er een lek is, maar geeft in veel gevallen niet aan waar. Water kan een bepaalde afstand langs een leiding afleggen voordat het daarvan af valt.