Privacy

Privacyverklaring

Om u als klant duidelijk te maken hoe wij met uw gegevens omgaan, zetten wij onze afspraken hierover in deze privacyverklaring. We omschrijven wat we met de verzamelde gegevens doen en waarom.


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Vakman Thuis kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van De Vakman Thuis en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De Vakman Thuis verstrekt.

De Vakman Thuis kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Uw IP-adres


WAAROM DE VAKMAN THUIS GEGEVENS NODIG HEEFT

De Vakman Thuis verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan De Vakman Thuis uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening en levering van loodgieters-, CV-, dak- en zinkwerk en aanverwante zaken.


HOE LANG DE VAKMAN THUIS GEGEVENS BEWAART

De Vakman Thuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

De Vakman Thuis verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De Vakman Thuis brengt u hiervan in kennis en doet dit alleen met uw toestemming.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van De Vakman Thuis worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Vakman Thuis gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


COOKIES

De Vakman Thuis maakt geen gebruik van cookies.


GOOGLE ANALYTICS

De Vakman Thuis is bewust van het bestaan van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de advertenties van De Vakman Thuis zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Voor het privacybeleid van Google Analytics kunt u www.google.com raadplegen.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan De Vakman Thuis te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Vakman Thuis heeft hier geen invloed op.

De Vakman Thuis heeft Google geen toestemming gegeven om via De Vakman Thuis verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@devakmanthuis.nl. De Vakman Thuis zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

De Vakman Thuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Vakman Thuis verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Vakman Thuis op via info@devakmanthuis.nl.

DEVAKMANTHUIS.NL is een website van De Vakman Thuis.

De Vakman Thuis is als volgt te bereiken:

Postadres: Kraanvogellaan 36 5221 GB 's-Hertogenbosch

Vestigingsadres: Kraanvogellaan 36 5221 GB 's-Hertogenbosch

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: KVK 172115964

Telefoon: 06-26889950

E-mailadres: info@devakmanthuis.nl